Sosyal fobi nedir?

Sosyal ortamlarda eleştirileceği, rezil olacağı, ezik gibi gözükeceği, küçük düşeceği ile ilgili yoğun zihinsel meşguliyetleri olan çocuk ve gencin bu ortamlara girdiğinde aşırı kaygı yaşaması olarak tanımlanabilir. Bu ortamlarda yoğun kaygı duygusuna sıklıkla bedensel belirtiler yani çarpıntı, terleme, titreme, kısık sesle konuşma, nefesi kesilecek gibi olma eşlik eder. Çocuk veya genç bu ortamlara girmekten çoğunlukla kaçınır ya da girse bile dikkat çekmemeye çalışır, iletişimi karşı tarafın başlatmasını bekler veya donup kalır anne babanın arkasına saklanır.

Sosyal fobi neden tedavi edilmelidir?

Toplum sıklıkla bu çocukları hanımefendi, uslu olarak tanımlar ve başvurular gecikir. Kaygısı ile başetmek için sürekli ortamlardan kaçan çocuklar yılların sonunda sosyal beceriler geliştirememiş olur. Özellikle akran kabülünün oldukça önemli olduğu ergenlik döneminde eksik becerileri nedeniyle dışlanır ve zorbalığa sık maruz kalırlar. Bu durum depresyon ve diğer psikiyatrik hastalıkları da tetikleyebilir. Sosyal hayatta varolmayı başaramayan çocuk ve genç sıklıkla sanal ortamda daha çok vakit geçirmeye başlar, teknoloji bağımlığı, siber zorbalığa uğrama gibi riskler artar.

Sosyal fobi tedavisi

Sosyal fobi kendiliğinden geçmez. Birinci basamak tedavi bilişsel davranışçı terapidir. Daha küçük yaş grubunda oyun terapisi etkin olabilir. Bazı durumlarda ilaç tedavilerinden de yararlanılır.