Depresyon nedir ?

Depresyon kişinin hayattan zevk alamama, isteksizlik, bezginlik, mutsuzluk, daha öncesinde yapmaktan hoşlandığı şeylere karşı ilgisizlik, tahammülsüzlük, uyku ve iştah değişiklikleri, halsizlik, karamsarlık , ölümle ilgili düşüncelerin hepsinin ya da bazılarının görülebildiği bir hastalıktır. Depresyon tanısı koyabilmek için, belirtilerin en az 2 hafta sürmesi, hemen her gün ortaya çıkması, günün büyük bir kısmında sürmesi ve bireyin hayat kalitesini bozması gerekmektedir.

Çocuk ve gençlerdeki depresyon yetişkinlerden farklı mıdır?

Çocuklarda mutsuz olma halinden daha çok depresyonda hırçınlık ön plandadır. Yetişkinlerde karalar bağlamak, iyice kabuğuna çekilmek çok belirginken çocuk ve gençlerde öfkelilik ve davranışsal sorunlar görülebilir. Bebeklik ve okul öncesi dönemde hırçınlık, oyun ve sevdiği aktivitelere ilgide azalma, uyku bozuklukları, gece korkuları, yeme tutumu değişiklikleri nedeniyle kilo alamama görülebilir. Okul çağı çocuklarında ise kendini geri çekme yaşıt ilişkilerinde bozulma, okul başarısında azalma dikkatini toplayamama , anneye yapışma, bebeksileşme şeklinde  görülebilir. Alt ıslatma, kaka kaçırma gibi bozukluklar, baş ağrısı ve karın ağrısı gibi bedensel yakınmalar da yine bu dönem depresyon belirtileri arasındadır. Depresyondaki ergenler yetişkinlere benzer şekilde sosyal geri çekilme, ilgi ve etkinlikte azalma, akran ilişkilerinde bozulma, okul başarısında azalma, okul ve evden kaçma, kendine zarar verme düşünce ve girişimleri şeklinde depresyon belirtileri gösterebilir.

Depresyon tedavi edilmeli midir?

Depresyon tedavi edilmediğinde 9-12 ay sürer. Sonrasındaki bir yılda hastalığın yeniden görülme oranı oldukça yüksektir. Bu sebeple tedavi edilmeyen depresyon uzun yıllar çocuk ve gencin hayatını olumsuz etkiler. Hastalık süresi uzadıkça şiddeti de artar. Bu da beraberinde ölüm düşüncelerini ve intihar riskini artırabilir.

Depresyon tedavisi

Tedavide birinci basamak hastalık hakkında aileyi ve genci bilgilendirmektir. Psikososyal müdahaleler adını verdiğimiz sosyal risklerin azaltılması ve çocuk ve gencin aile tarafından desteklenmesi önemli bir basamağı oluşturur. Psikoterapiler ve gerekli durumlarda ilaç tedavileri kullanılır.