Gelişim geriliği nedir?

6 yaşının altında bilişsel gelişimde gecikme, 6 yaşının üzerinde zihinsel (zeka) yetersizlik olarak tanımlanan durumlardır.

Gelişim geriliği, çocuğun yaşıtlarına göre gelişim alanlarında yavaş ilerleme göstermesini içermektedir. Bahsedilen gelişim alanları, zihinsel, bedensel, duygusal, sosyal ve iletişim alanlarıdır. Bu alanların herhangi birinde görülen yetersizlik gelişim geriliği kavramıyla tanımlanır.

Zihinsel yetersizlik gelişimsel bir bozukluktur. Bebeklik ve erken çocukluk döneminden itibaren belirtileri gösterebilir. Geç oturma, geç yürüme, geç konuşma, giyinmek yemek yemek gibi öz bakım becerilerinde zorlanma, renkleri öğrenememe, makas kullanma taşırmadan boyama yapmada zorlanma  okul öncesi dönemde ailelerin sık gözleyebildiği bulgulardır.

Zihinsel yetersizlik hafif düzeyde ise aileler sıklıkla bunu ilkokul döneminde okuma yazmada zorlanma, arkadaşlarına göre daha bebeksi kalma şeklinde fark edebilirler. Yaş ilerledikçe kolay yönlendirilebilme sosyal uyumunu zorlaştırabilir.

Zihinsel yetersizlik neden olur?

Olguların %97 sinde sebep idiopatiktir, yani bilinmemektedir. Zor doğum, erken doğum, düşük doğum ağırlığı, sarılık, küvez bakımı, annenin gebelikte alkol sigara kullanımı bilinen çevresel bazı risklerdir.

Gelişim geriliği tedavisi

Özel eğitimdir. Ebeveynlerin çocuklarının eğitimine aktif olarak katılması, özel eğitimdeki başarıda önemli bir rol oynamaktadır. Bu yüzden uzmanların ailenin katılımını sağlamları oldukça önemlidir.

Çocukların kurumlarda kazandıkları bilgi ve becerileri ev ortamında devam ettirebilmeleri için ebeveynlerin çocuklarının gelişimleri ve eğitimleri hakkında bilgilendirilmeleri gerekmektedir