Okul reddi nedir?

Okul reddi çocukların yaşadıkları duygusal ve davranışsal zorluklar nedeniyle okula gidememesi veya devam edememesidir. Okula girmek istememe, girmeyi reddetme, okul günleri olan karın ağrısı mide bulantısı gibi bedensel şikayetler, öfke nöbetleri, etrafa zarar verme, korkular, anne babaya yapışma, uykuya dalamama kabus görme gibi uyku problemleri sık görülen belirtilerdir.

Çocuğum neden okula gitmiyor?

Okul reddinin çocuk, aile ve okul kaynaklı nedenleri olabilir. Çocuk kaynaklı nedenlerin en sık nedeni ayrılık kaygısı bozukluğudur. Bunun dışında dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü, zihinsel gerilik, depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların varlığında da görülebilir. Aileler ile ilgili nedenler arasında sınır koyma sorunları, aşırı koruyucu kollayıcı tutum ve davranışlar, aile içi kaotik durum sayılabilir. Okulda zorbalığa uğramak, okul iklimi ve öğretmenin cezalandırıcı tutumu okul kaynaklı nedenler arasındadır.

Çocuğum okula yeni başladı içeri girmeyi reddediyor ne yapmalıyım?

Özellikle okul öncesi dönemde ilk kez okula başlayan çocuklarda 3-4 haftaya kadar uzayan uyum sorunları normal kabul edilebilir. Ancak bu dönemde anne babalar ve öğretmenler çocuğun bu uyum sürecini destekleyecek tutum ve davranışlarda bulunmalıdırlar. Örneğin kreşe başlayan çocuklarda bir oryantasyon süreci planlamak, kademeli olarak okulda geçirilen süreyi artırmak, ailenin oryantasyon sürecine katılımını destekleyen bir iklim güvenli sınırlarda çocuğun okulu keşfetmesini sağlar. Çocuk zorla anne babasından ağlayarak alınmamalı, kendisini okulda güvende hissedene kadar ebeveyn katılımı belli sınırlar doğrultusunda sağlanmalıdır.  Tüm bu çabalara rağmen uyum sağlanamadığında çocuk ve ergen psikiyatri uzmanından destek alınmalıdır.

İlkokul ve sonrası dönemlerde okul reddi psikiyatrik bir acildir. Yani en kısa zamanda değerlendirme ve müdahale gerektirir.

Okul reddi tedavisi

Tedavide psikoeğitim, davranışçı terapiler, ailelere yönelik müdahale ve ilaç tedavileri yer alır. Tedavide özellikle çocuk ergen psikiyatri uzmanı, aile ve okul işbirliği oldukça önemlidir. Okul reddini tedavi ederken en önemli gereklilik tutarlı olmaktır. Bu işbirliği sağlanmadan herkesin kendisine göre bir yol izlediği süreç tedavi edici olmamasının yanı sıra sorunun artmasına neden olabilir.