Öğrenme Güçlüğü Nedir ?

Öğrenme güçlüğü normal zekadaki bir çocuğun okuma, yazma, ya da matematik  becerilerinin yaşıtlarına göre geride olması durumudur. Öğrenme güçlüğü okul çağındaki çocuklarda  %5-15 oranında görülmektedir.

Akademik geriliğe hangi belirtileri eşlik ediyorsa öğrenme güçlüğünden şüphelenmeliyim ?

Konuşmada gecikme, yaşına göre daha az sözcük dağarcığına sahipse, hecelerin yerlerini değiştiriyorsa ( yaramaz-yamaraz, mavi –vami, kitap-tikap gibi), ses-harf arasındaki ilişkiyi öğrenmede güçlük çekiyorsa, sağ sol karıştırması varsa, harfleri ters yazma( b, d karıştırma), eksik yazma, el tercihi tam net değilse (bazen sağ bazen sol kullanmak) gibi belirtileri çocuğunuzda gözlemliyorsanız ayrıntılı değerlendirme için mutlaka bir çocuk ergen psikiyatrisine başvurunuz.

Öğrenme Güçlüğü Tanısı Nasıl Konulur?

Tanı koyarken en önemli nokta özelikle ailelerinde sıklıkla şüphelendiği zeka sorunlarını dışlamaktır. Ayrıntılı psikiyatrik değerlendirme ve nöropsikolojik testler kullanılarak çocuk ve ergen psikiyatristi tarafından tanı konur.

Öğrenme Güçlüğü Tipleri nelerdir ?

Okuma Bozukluğu (Disleksi)

Disleksi yaşıtlarına ve gelişimsel seviyesine göre okuma becerisi düzeyinin beklenenin altında olmasıdır. En çok bilinen öğrenme güçlüğü türüdür. Harfleri birbirine karıştırma ve yanlış okuma, bazı harfleri okumama veya atlama, bazı kelimeleri eksik okuma, kelimedeki harflerin yerini değiştirerek ters okuma , okuduğunu anlamada zorluklar gibi belirtilerle kendini gösterir.

Matematik Bozukluğu (Diskalkuli)

Diskalkuli çocuğun matematik becerilerinin genel zekâ düzeyinin ve yaşıtlarının altında olması durumudur. Matematiksel sembolleri ve soyut kavramları anlamakta güçlük çekme, matematik problemlerini anlayamama ve çözememe, sayı saymada zorlanma gibi durumlarla anlaşılır.

Yazılı Anlatım Bozukluğu (Disgrafi)

Disgrafi, çocuğun gelişim düzeyi ve eğitimine göre yazma becerilerinin beklenenin altında olması durumudur. Sayfa düzenini ayarlayamama, paragraf oluşturamama, sık imla hataları yapma, noktalama işaretlerini doğru kullanamama, dil bilgisi kurallarına uymama, heceleme yanlışları yapma, karmaşık ve kötü yazma gibi belirtiler yazılı anlatım bozukluğunu düşündürür.

Öğrenme Güçlüğü Tedavisi

Her çocuğa özgü ihtiyaç duyduğu alan ile ilgili okul hayatına ek olarak bireysel özel eğitim planlanır.  Tedavi sürecindeki en önemli noktalardan birisi sorunu tüm yönleri ile ele almaktır. Eşlik eden psikiyatrik durumlar, sosyal ve psikolojik etkilenmeler ayrıntılı değerlendirilmelidir. Bunlara yönelik müdahaleler planlanmalıdır.