Öğrenme Güçlüğü

Öğrenme Güçlüğü Nedir ? Öğrenme güçlüğü normal zekadaki bir çocuğun okuma, yazma, ya da matematik  becerilerinin yaşıtlarına göre geride olması durumudur. Öğrenme ... Devamı

Otizm Spektrum Bozukluğu

Otizm spektrum bozukluğu nedir? Erken çocukluk döneminde başlayan sosyal iletişimsel becerilerde gerilik, takıntılı davranışlar, ritüeller, kısıtlı ilgi alanı ve duyusal hassasiyetlerle seyreden ... Devamı

Depresyon (Mutsuzluk)

Depresyon nedir ? Depresyon kişinin hayattan zevk alamama, isteksizlik, bezginlik, mutsuzluk, daha öncesinde yapmaktan hoşlandığı şeylere karşı ilgisizlik, tahammülsüzlük, uyku ve iştah ... Devamı

Okul Reddi

Okul reddi nedir? Okul reddi çocukların yaşadıkları duygusal ve davranışsal zorluklar nedeniyle okula gidememesi veya devam edememesidir. Okula girmek istememe, girmeyi reddetme, ... Devamı

Gelişim Geriliği

Gelişim geriliği nedir? 6 yaşının altında bilişsel gelişimde gecikme, 6 yaşının üzerinde zihinsel (zeka) yetersizlik olarak tanımlanan durumlardır. Gelişim geriliği, çocuğun yaşıtlarına ... Devamı

Tik Bozuklukları

Tik bozukluğu nedir? Tikler birden ortaya çıkan, hızlı, yineleyici, düzensiz motor hareketler veya sesler olarak tanımlanmaktadır. Genellikle göz kırpma, ağız oynatma, kafa ... Devamı