• Kasım 2011, 16. ERGEN GÜNLERİ ‘Ergenlerde Psikotik Durumlar’ Karadeniz Teknik Üniversitesi / Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği
 • Nisan 2012, Okul çağı çocukları için duygulanım bozuklukları ve şizofreni görüşme çizelgesi – Şimdi ve yaşam boyu versiyonu örneğinde ‘Yapılandırılmış Görüşme Teknikleri’ kursu, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği
 • Aralık 2012, ERGEN GÜNLERİ ‘Ergenlik mi Psikopatoloji mi?’ On Dokuz Mayıs Üniversitesi / Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği
 • ŞUBAT 2013, International Congress of Attention Deficit and Hyperactivity Disorder – Living with ADHD , İstanbul Kültür Üniversitesi/ Dikkat Eksikliği Hiperaktivite ve Özel Öğrenme Güçlüğü Derneği
 • MAYIS 2013, Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi , Trakya Üniversitesi / Çocuk ve genç psikiyatrisi Derneği
 • KASIM 2013, 18th National Symposium of Adolescent Mental Health ‘The Adolescent in a Globalizing World’ Hacettepe University / Turkish Association for Child and Adolescent Psychiatry / International Society For Adolescent Psychiatry and Psychology
 • NİSAN 2014, 6th International Congress on Psychopharmacology and 2th International Symposium on child and adolescent Psychopharmacology , Turkish Association for Psychopharmacology  (ANTALYA)
 • NİSAN 2014 ‘From Depression to Mania : How Treat the Youth with Mood Disorder Course’– Turkish Association for Psychopharmacology (ANTALYA)
 • NİSAN 2014, ‘Cognitive Behavioral Therapy for Anxiety Disorders in Children and Adolescent Course Part1 -2 -3 ’, Turkish Association for Psychopharmacology (ANTALYA)
 • Aralık 2017, Ergen Günleri ‘Ergenlerde Psikoterapi Yaklaşımları’, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi / Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği
 • Nisan 2018 ‘10th International Congress on Psychopharmacology  and 6th International Symposium on child and adolescent Psychopharmacology’, Turkish Association for Psychopharmacology
 • MAYIS 2019, Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği
 • MAYIS 2019 , Çocuk Ve Ergenlerde Şema Terapileri kursu Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği
 • Mayıs 2019, ‘DEHB ve OSB ile İlişkili Sorunlar için Okulda ve Okulla Beraber Neler Yapabiliriz?’ kursu, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği
 • Mayıs 2019, ‘Bipolar Bozukluğa Yaşam Boyu ve Çok Yönlü Bakış Açısı’ kursu, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği
 • Mayıs 2018, Kabul ve Kararlılık Terapisi ACT Kampı ( 32 Saat) , Bağlamsal Bilimler ve Psikoterapiler Derneği (TüRBAD)
 • Eylül 2021, Level 4 Group Triple P-Positive Parenting Program –  eğitimi ( 22 saat) , The University of Queensland , Australia
 • Eylül 2013- Şubat 2014, Bilişsel ve Davranışçı Terapi Kuramsal Eğitim (42 saat), Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği
 • Ağustos 2017 – 20 Ocak 2018, Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitim Programı (50 saat), Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği
 • Haziran 2018- Şubat 2019, Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyon Eğitim Programı ( 80 saat), Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği
 • …..-Temmuz 2021, Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyon Eğitim Programı ( 80 saat), Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği
 • Şubat 2019 , Mindfulness / Farkındalık Terapisine Giriş Kursu (8 saat) , Prof. Dr. Kültegin Ögel , İSTANBUL
 • Şubat 2022, Çocuk Ve Ergenlerde Klinik Pratikte Mindfulness Uygulamaları Eğitimi (10 saat) , Uzm. Dr. Özlem Sürücü
 • Ocak 2021,Temel Düzey EMDR Teorik Eğitimi, Doç Dr. Burhanettin KAYA
 • Şubat 2021, Isparta Otizm Kongresi, Bebeklikten Erişkinliği Her Yönüyle Otizm, online
 • Mart 2021, Sosyal Beceriler ve Zihin Kuramı Becerilerinin Değerlendirilmesi ve Öğretimi Kursu (18 saat), Doç. Dr. Alev Girli
 • Kasım 2021, ‘3 yaşından küçük çocuklarda Otizm spektrum bozukluğu değerlendirmesi nasıl yapılır?’ kursu, Uluslararası Otizm Kongresi, Doç. Dr. Sabri Hergüner
 • Kasım 2021, Uluslararası Otizm Kongresi, online
 • Şubat- Haziran 2022 Çocuk Ve Ergenlerle Çalışan Uzmanlar Için Kabul Ve Adanmışlık Terapisi (ACT) Eğitimi ( 45 saat), Prof. Dr. Runa İdil Uslu, Uzm. Dr. Özlem Sürücü