A. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği (Tıpta Uzmanlık Asistanlarına Verilen Dersler)

Erikson ve Psikososyal Gelişim Kuramı

Teorik Ders 2018

Mental Retardasyon

Teorik Ders 2018

Çocuk ve Ergende Tik Bozuklukları

Teorik Ders 2019

Yeme Bozuklukları

Teorik Ders 2019

Kohut ve Kendilik Psikolojisi

Teorik Ders 2019

Obsesif Kompülsif Bozukluk

Teorik Ders 2019-2020-2021

Bebeklik Dönemi Ruhsal Gelişimi ve Değerlendirmesi

Teorik Ders 2020

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Teorik Ders 2021-2022

Kardeş Kıskançlığı

Teorik Ders 2021-2022

DEHB’li Çocuk ve Ergenlerin Ailelerine Psikoeğitim Nasıl Olmalı?

Teorik Ders 2020-2021

B. 2021 ve 2022 Yılında Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 5 Öğrencilerine Çocuk Psikiyatri Stajında Verdiğim Teorik Dersler

Çocuk ve Gençlerde Bipolar Affektif Bozukluk

Teorik Ders 2021-2022

Enürezis (Alt Islatma), Enkoprezis (Kaka Kaçırma)

Teorik Ders 2021-2022

Çocuk ve Gençlerde Depresyon

Teorik Ders 2021-2022

Çocuk ve Gençlerde Tik Bozuklukları

Teorik Ders 2021-2022

Çocuk ve Gençlerde İntihar Davranışı

Teorik Ders 2021-2022